MariPOC: Hoe wattenstaafjes of alternatieve media kunnen worden gebruikt voor SARS-CoV-2-tests.

Intro tekst

Een crisissituatie, zoals een pandemie, creëert altijd een tekort, omdat het aanbod de stijgende vraag en de hick-ups bij grensoverschrijdend transport niet aankan. In de afgelopen maanden is er een aanzienlijk tekort ontstaan aan beschermende middelen, tests (testen) en benodigdheden voor het verzamelen en transporteren van monsters. Virale transportmedia (VTM) voor het afnemen van nasofaryngeale uitstrijkjes voor PCR-tests is zo'n hulpmiddel, dat in de huidige crisis schaars is geworden, wat onderzoekers aanmoedigt om andere opties te evalueren.

Afbeelding

In een recent onderzoek van de Mayo-kliniek zijn alternatieven voor VTM onderzocht om de noodzaak van het medium te begrijpen. De bevindingen tonen aan dat PCR-testmonsters die zijn opgeslagen in andere transportmedia zoals fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS) of zoutoplossing, vergelijkbare prestaties teruggaven als degene opgeslagen in VTM. Uit het onderzoek blijkt dat VTM geen voordelen oplevert.

De Arcdia testresultaten laten hetzelfde zien. In het geval van snelle ziektetests (sneltesten) , zoals mariPOC®, zijn droge wattenstaafjes ideaal voor het behoud van antigeen in termen van prestatie en prijs. De opslag van wattenstaafjes in voor PCR ontworpen medium is zelfs schadelijk voor de prestaties, zowel in termen van onnodige verdunning van het monster, afbraak van antigeen als verminderd signaal naar de achtergrond bij fluorescentiemeting.

mariPOC-gebruikers wordt geadviseerd om droge nasofaryngeale uitstrijkjes te testen om de beste prestaties te garanderen en kosten te besparen door onnodig en zelfs schadelijk gebruik van media te vermijden.

Zorg ervoor dat uw eenheid (u) over de nodige testcapaciteit beschikt terwijl de pandemie vordert en reserveer vandaag nog uw mariPOC® Covid-19 ziektetest, stuur een mail naar info@mediphos.com.

Lees meer over de Mayo-studie: https://jcm.asm.org/content/early/2020/04/01/JCM.00590-20

Ga naar de product pagina van mariPOC